Het bestuur bestaat uit 9 bestuursleden te weten: Ben Dackers (voorzitter), Monique Schwanen (secretaris), Roxanne Gilissen (penningmeester), Odiel van Gerwen (vicesecretaris), Petra Brandts (vicepenningmeester), Anniek Dackers, Nancy van de Boorn, Ilva Ploum en Sylvia Yerna.

Ben Dackers
Voorzitter

Monique Schwanen
Secr./vice voorz.

Roxanne Gilissen
Penningmeester

Odiel van Gerwen
Vice-secretaris

Petra Brandts
Vice-Penningmeester

Anniek Dackers
Algemeen bestuurslid

Ilva Ploum
Algemeen bestuurslid

Silvia Yerna
Algemeen bestuurslid

 

Medio 2019 heeft het bestuur de bestaande visie van Vocalgroup Mes Amie bijgesteld en een meerjarenplanning gemaakt t/m 2022. Buiten het zingen en muziek maken vinden wij belangrijk dat er een ‘familiegevoel’ is binnen ons koor waar iedereen zich welkom voelt.

In 2018 bestonden we 40 jaar dit jubileumjaar hebben we afgesloten met ons eerste concert “Journey of Dreams’’ in de Bonbonnière. Inmiddels zijn we begonnen met repeteren voor ons volgende concert “Music at the Museum” in 2023. Onder leiding van dirigent Paul Lemmens, regisseur Pim Horio en vormgeefster Katrin Henss.

In de aanloop naar dit concert organiseren we natuurlijk onze welbekende kerstwandelingen. Elk jaar proberen we de kerstwandeling mooier, spectaculairder en spannender te maken. Het begon ooit met; Vocalgroup Mes Amie presenteert zang/muziek en verhalen, De 5 lempkes, Veer vollege de sjter, De geis van unne habsjaar tot Geine Wierook, Mirre of Goud, meh Walburga olie. De plannen voor de komende kerstwandelingen liggen al klaar.

Wij willen ons de komende tijd focussen op het organiseren en/of deelnemen aan kleine projecten/concerten. Zoals Mes Amie on tour zingen op verscheidene locaties, zoals in 2019 in Leuven. Samenwerken met andere koren en/of muziekverenigingen bijvoorbeeld het kerstconcert met Harmonie Heer vooruit.